Gemeenten zouden zich niet moeten bemoeien met hulp huiselijk geweld

Dit om de simpele reden dat huiselijk geweld ontzettend complex is en met alle respect: buurteams of een maatschappelijk werk hebben andere talenten maar kunnen vaak dit complexe probleem niet oplossen.

En toch mogen gemeenten zelf de hulp rondom huiselijk geweld inrichten met alle gevolgen vandien. Dit terwijl er een aantal organisaties zijn die kennis van zaken hebben als het gaat om huiselijk geweld en de hulp die nodig is.

Moeder bedreigd en uiteindelijjk beslist de rechter

Er zijn talloze schrijnende gevallen te noemen waarbij de hulp er feitelijk voor zorgde dat de situatie juist ernstiger werd in plaats van beter.
Zo schrijft een moeder dat een leger aan hulpverlening kreeg van de gemeente maar dit leidde tot het vluchten uit haar eigen huis. De bemiddeling vond namelijk dat vader de kinderen moest kunnen blijven zien terwijl moeder duidelijk had aangegeven dat dit niet veilig was. De rechter besloot in het voordeel van de moeder. Een contactverbod werd eindelijk ingesteld, maar wel nadat de moeder moest vluchten.

Gemeenten dienen zich niet inhoudelijk te bemoeien met de hulp na huiselijk geweld. Ze hebben er simpelweg geen kaas van gegeten en het lijkt alsof ze maar wat doen. Of slachtoffers worden van buurthulp alsnog doorverwezen naar professionele hulp gericht op gewelddadige situaties. Dan loop je al zes stappen achter.

Er zijn ook vrouwen die zelf hulp kiezen en dat lijkt beter te werken

Wij werden door een aantal vrouwen verteld dat zij uiteindelijk zelf hulp hebben gezocht. Ze gingen niet naar de gemeente omdat het vertrouwen op de juiste gulp vrijwel nihil was. En ondanks dat gemeenten wel verantwoordelijk zijn voor het organiseren van hulp; ze missen bepaalde kennis en kunnen daarmee het probleem onderschatten.

Pointer deed ook onderzoek naar de hulpverlening na huiselijk geweld. Het hele artikel kun je hier lezen