Huisvesting sexwerkers vaak probleem in gemeenten

Huisvesting van sexwerkers is complex, zo bleek gisteravond uit het programma van Pointer tv. Hoe kan het dat sexwerken een legaal beroep is maar huisvesting binnen gemeente te vaak een probleem oplevert?
Pointer zocht het uit.

Er zijn steeds minder plekken waar sexwerkers hun werk kunnen doen. We zien dat gecentreerde plekken voor deze beroepsgroep is verdwenen en ook de corona pandemie heeft geen goed gedaan aan de huisvesting van sexwerkers.
Sexwerk is legaal. Een klein zijsprongetje: in Nederland is maar 1 officieel geregistreerde sexwerker…..
Toch zijn er gemeenten die de 0-opte hanteren. Dat wil zeggen dat ze absoluut geen moeite doen om de sexwerkers te faciliteren.

Thuis werken

Zo mogen sexwerkers bijvoorbeeld in de meeste gemeenten niet vanuit huis werken en dat is vreemd. Een nagelstyliste, kapster of interieurdesigner mogen gewoon vanuit huis werken en deze beroepsgroep mag het niet.
Het lijkt alsof gemeenten nog het schaamrood op de kaken krijgen bij het woord sexwerk en/of denken bij voorbaat dat dit voor veel overlast zal gaan zorgen.
Het is zorgelijk te noemen dat gemeenten zich niet meer verdiepen in deze groep want door de zero tolerantie sturen ze aan op illegaliteit.
Want waar kan de sexwerker nog gewoon het beroep uitoefenen als er geen plek is om te werken?

Zorgelijk richting illegaliteit

Het is zorgelijk dat gemeenten niet meer doen om deze mensen te faciliteren want zodra sexwerk richting illegaliteit dreigt te gaan zal ook de mensehandel toenemen.
Er is op die manier geen enkele controle meer op de mensen werkzaam in het sexwerk.
Wat het platform Internationale Vrouwendag betreft zouden wij gemeenten moeten stimuleren dit op de politieke agenda te zetten en zorg te dragen voor hun inwoners die sexwerkers zijn.

Wat kun je doen?

Wil je wat doen aan deze penibele situatie dan kun je als inwoners of als sexwerker inspreken bij een gemeenteraad en dit onderwerp aan de kaak stellen.
Je kunt ook een brief of mail sturen met je vragen en opmerkingen; deze komt dan in de lijst ingekomen stukken van alle raadsleden.
Het is nodig dat er meer reuring komt aan de complexiteit van het huisvesten van sexwerkers omdat wij niet willen dat de mensehandel kans ziet om nog meer ellende teweeg te brengen.