Internationale Vrouwendag wereldwijd

Niet alleen in Nederland wordt Internationale Vrouwendag georganiseerd. Wereldwijd vinden er activiteiten plaats.

Internationale Vrouwendag als feestdag

In een aantal landen is deze dag een feestdag. Er wordt gezonden, gedanst en er worden bloemen uitgedeeld.
Er zijn ook landen waar deze dag een officiële feestdag is. Bijvoorbeeld in Afghanistan, Armenïe, Cambodja en meer landen.

Een algemeen verschijnsel

In Nederland is het niet een officiële feestdag maar meer een algemeen verschijnsel.
Internationale Vrouwendag wordt in ons land op verschillende manieren georganiseerd.
Dat loopt uiteen van zang en dans, theatervoorstellingen maar ook musea geven vaker aandach aan deze dag door bijvoorbeeld de aandacht te vestigen op vrouwelijke kunstenaars.
Lezingen, yoga, online bijeenkomsten en een heuse Women’s March. 

Verworven rechten en protesten wereldwijd

Wereldwijd is er aandacht voor deze dag. De hashtag #internationalevrouwendag en #internationalwomensday is op 8 maart altijd trending topic.
Er wordt aandacht gegeven aan de rechten die wij hebben verworven maar er is ook aandacht voor het geweld tegen meisjes en vrouwen wereldwijd.

Aandacht voor feminisme en emancipatie is de rode draad.

Wij hebben een aantal aankondigingen voor je verzameld:

 

internationale vrouwendag wereldwijd
internationale vrouwendag wereldwijd
internationale vrouwendag wereldwijd
internationale vrouwendag wereldwijd
internationale vrouwendag wereldwijd
Internationale Vrouwendag wereldwijd