Moeten werken is betutteling

De Rijksoverheid, de Tweede Kamer, de regionale en lokal poltiek breken hun hoofden erover: vrouwen moeten wat hun betreft meer gaan werken.
De Rijksoverheid zegt het volgende hierover:De overheid stimuleert vrouwen zonder werk en/of zonder uitkering om hun talenten te ontdekken”
Want het is belangrijk dat vrouwen een steentje bijdragen en zich bewust zijn van hun financiële positie als zij niet werken.

Als het gaat om de gelijkwaardige positie van vrouwen in Nederland, gaat het bij veel kamerleden ook om werk:

  • Van Dijk (SP): begin eens met twee dagen gratis kinderopvang, zodat vrouwen makkelijker kunnen gaan werken
  • Geluk (CDA): besteed aandacht aan de emancipatie van ouderen in onze samenleving, die vaak gediscrimineerd worden op de arbeidsmarkt
  • Van Weyenberg (D66): zorg voor grotere deeltijdbanen, bijvoorbeeld in de zorg en het onderwijs, sectoren waar veel vrouwen werken

Blijkbaar wordt een gelijkwaardige positie altijd in één zucht genoemd met werk.

Kan de geschiedenis oorzaak zijn van deze discussie?

Vrouw en werk. Al decennia lang een onderwerp van gesprek.  De regel van deze overheid was tot 1955 zo dat vrouwen die trouwden ineens handelsonbekwaam werden. Want er moest natuurlijk gezorgd worden voor man en gezin. Hebben zij  dan zelf niet bijdragen aan het feit dat nu wordt gevonden dat vrouwen te weinig werken? Kijk, die wet is veranderd maar het kan toch nog zorgen voor wat nagolven. Denk bijvoorbeeld aan de slavernij. Zelfs vandaag de dag zijn er nazaten die nog steeds last ondervinden van de slavernijtijd. Zou dat ook kunnen gelden voor het feit dat vrouwen jarenlang niet voor vol werden aangezien, ondergeschikt waren aan de man?

De Rijksoverheid….. die jarenlang vrouwen onderdrukten door ze handelsonbekwaam te maken, ze geen stemrecht te geven en nu Haantje de Voorste is door te stellen dat vrouwen meer moeten gaan werken. Moeten zij zich niet eerst ontdoen van het imago van destijds?
En sterker nog: het merendeel van onze Rijksoverheid bestaat nog steeds uit mannen. Feitelijk voeren mannen dus deze discussie. Is dat geen betutteling?

Kortom: wat willen vrouwen? 

Het moeten werken is betutteling. Vrouwen zijn wijs genoeg om zelf de keus te maken om te gaan werken voor geld of niet. We zijn niet meer handelsonbekwaam, we zijn opgeleid en beschikken in de meeste gevallen over net zoveel verstand als de heren. Vrouwen hoeven niet betutteld te worden. Baas in eigen buik maar ook baas in eigen hersenpan toch?
Praat mee met deze discussie op ons instagramaccount!

terug naar home

 

 

Missie vrouw en werk project internationale vrouwendag
nieuws internationale vrouwendag 3
emancipatie onderzoek eenvandaag en reacties