Raad zoekt vrouw

De burgemeester van Zeist is er duidelijk over: er zitten te weinig vrouwen in de Raad.
Dat was voor hem reden om een workshop te organiseren: ‘Raad zoekt vrouw’ en het was een succes.
Meer dan 75 vrouwen meldden zich aan voor de bijeenkomst. Vrouwen met verschillende achtergronden, beroepen en leeftijden.

Inhoud workshop

De workshop was in thema’s ingedeeld en ging over het raadlidmaatschap, democrarite, gemeente en raadwerk. Zowel burgemeester als raadsleden en griffie vertelden via een korte speech wat het inhoudt om politiek actief te zijn.
“Want”, zo zeggen zij, “als je wat vindt en een mening ergens over hebt dan is dit dé manier om er iets mee te doen”.
De workshop werd gegeven rondom Internationale Vrouwendag

En na de workshop?

Alle deelnemers hebben na afloop een brief gekregen waarin verwezen werd naar de vrouwelijke raadsleden. De deelnemers werden opgeroepen om een keer aan te schuiven bij een fractievergadering of als publiek mee te luisteren tijdens een raadsvergadering. In het najaar sturen wij ze nogmaals een mail zodat wij de relatie warm houden en de vrouwen kunnen motiveren politiek actief te worden.

Lees meer