Subsidie borstprothese transvrouw

De Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen stelt een subsidie beschikbaar van € 3830,00 voor transvrouwen die te weinig borstweefsel en hebben en afhankelijk zijn van borstprotheses.

De subsidie is beschikbaar tot februari 2024 en aan te vragen via DUS-i.

De voorwaarden voor het krijgen van de subsidie:

 • Ingezetene zijn in Nederland
 • Ouder zijn dan 18 jaar
 • Op voorschrift van een BIG-geregistreerde arts:
  • Minimaal een jaar voorafgaand aan de subsidieaanvraag met genderbevestigende hormoonbehandelingen gestart zijn als onderdeel van een genderbevestigende behandeling; of
  • Op medische gronden geen genderbevestigende hormoonbehandelingen kunnen ondergaan, of
  • Om medische redenen binnen de tijdspanne van een jaar zijn gestopt met de hormoontherapie
 • De operatie nog niet ondergaan hebben
 • Geen aanspraak kunnen maken op vergoeding van het operatief plaatsen van borstprothesen op grond van de Regeling zorgverzekering

Bij je aanvraag dien je dit mee te sturen:

 • Een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP)
 • Een kopie van een recent bankafschrift of van een geldige bankpas van de aanvrager
 • Een door de Minister vastgesteld formulier met een verklaring voorzien van BIGregistratienummer van een BIG-geregistreerde arts dat:
  • De hormoonbehandelingen minimaal een jaar voor de aanvraag zijn voorgeschreven en gestart, of
  • Op medische gronden geen genderbevestigende hormoonbehandelingen mogelijk zijn, of
  • Om medische redenen binnen de tijdspanne van een jaar is gestopt met de hormoontherapie

 

Zie ook: Subsidie borstprothesen transvrouwen