Vrouw anno 2023 Jale Celen

Wie ben je en wat doe je in het dagelijks leven?

Ik ben allereerst Jale, de persoon Jale is dochter, vrouw, moeder, netwerker, ondersteuner, bedenker, uitvoerder en aanmoediger van projecten die mannen en vrouwen laten meeparticiperen en meedoen in de samenleving. Dat doe ik op verschillende manieren.
Ik organiseer evenementen en activiteiten maar ook events waar ik heel mijn netwerk samenbreng om vrouwen te empoweren en rolmodellen zichtbaar te maken.
Zo heb ik het Europees verkiezingsdebat georganiseerd om het verkiezingsproces te bevorderen en zodoende vrouwen, mannen en jongeren bewust te laten worden en gebruik te laten maken van hun kiesrecht.

Zo heb ik ook een jaarlijks terugkerend Internationale Vrouwendagviering, een evenement die ik samen met verschillende netwerkpartners organiseer met verschillende thema’s waar om en bij 170 vrouwen aan deelnemen.
Onze gastsprekers zijn oa voormalig burgemeester Pauline Krikke, voormalig directeur Rabobank Den Haag Renata Brabander (nu directeur van  Kring Noord-Holland), wethouder Kavita parbhudayal, Hanneke Gelderblom-Lankhout, Khadija Arib, Kim Schofaerts (voorzitter MKB), Aartje van den Akker, Lisa Jordan, Mary Jo de Leeuw, Roxana Tajvar en ga zo maar door.

Ook heb ik de historische route georganiseerd waaraan 50 vrouwen en 1 man aan deelnam, de route begon als het ware op het plein bij het beeld van Willem van Oranje en vertelde historisch het bestaan van onze democratie tot aan heden.
Een geweldige introductie in onze samenleving welke enorm bevorderend is voor de emancipatie van al deze deelnemers.
Vervolgens het nieuwjaarsreceptie georganiseerd met als thema 75 jaar vrijheid waar voormalig burgemeester Deetman de gastspreker van was. Vrijheidsnetwerklunch georganiseerd waar 170 ondernemende vrouwen aan deelnamen.

Met het programma “lef op de arbeidsmarkt” heb ik in samenwerking met Talentcoach 14 mannen en vrouwen geholpen met hun weg naar de arbeidsmarkt te vinden. Met een pilot project heb ik als projectleider 15 mannen en vrouwen geholpen om weer te participeren en mee te doen in de samenleving,  wat een enorm grote impact heeft gehad in het leven van de deelnemende mannen en vrouwen.
Dit resulteerde in een doorstroom naar werk van 60% van de deelnemers.

In samenwerking met Sanne Tieke van Symphony 2030 heb ik het lijsttrekkersdebat georganiseerd voor de Haagse gemeenteraadsverkiezingen waar Pierre Heijnen de dagvoorzitter van was.

Oprichting van de seniorencafe waar de ouderen jongeren ontmoeten en uit hun isolement worden gehaald.

Al deze programma’s dragen bij aan maatschappelijke participatie, politieke participatie, versterken de zelfredzaamheid, bevorderen de financiële onafhankelijkheid, diversiteit en het ontplooien van talent en vaardigheden. Al met al komt dit alles ten goede aan de emancipatie van mannen, vrouwen,  jongeren en senioren in onze Haagse samenleving.

Hoe omschrijven anderen jou?

Anderen omschrijven mij als een bevlogen persoonlijkheid.
Een rolmodel voor zowel mannen als vrouwen. Iemand die zich inzet voor de emancipatie van mannen en vrouwen, door activiteiten met impact te organiseren. Evenementen en activiteiten die ook daadwerkelijk verschil uitmaken in het leven van mannen, vrouwen, jongeren en senioren. Ik word ook omschreven als iemand met daadkracht en een doorzetter.

Is jouw herkomst belangrijk voor je en waarom?

Mijn herkomst is in die zin belangrijk dat het mij inzicht verschaft in de problematiek die er heerst onder de Nederlanders met een etnische achtergrond. Ik begrijp de valkuilen, kansen en risico’s die er kleven en kan dit goed vertalen naar een aanpak.
Voor het overige zie ik iedereen als wereldburgers en de verschillende culturen als de smaakmaker en verrijkers van deze aardbol.

Hoe belangrijk vind jij het om economisch zelfstandig te zijn? En waarom?

Economische zelfstandigheid is voor man, vrouw, jongere maar ook voor de senioren een belangrijk middel om financieel onafhankelijk te kunnen zijn, maar ook om op eigen kracht voort te kunnen bewegen en zo nodig om te kunnen investeren in ontwikkeling van de eigen persoon.

Wat is volgens jou de zin van het leven?

De zin van het leven is stilstaan bij al je zegeningen, bewust en gezond omgaan met alle levende wezens mens dier planten.
Maar ook streven naar een maatschappij die saamhorigheid, gelijke en daar waar nodig pakkende kansen voor iedereen, oog en aandacht hebben voor de zwakkeren in onze samenleving, recht op passend onderwijs, kortom een samenleving die je met trots kan overdragen aan de volgende generaties.
Belangrijk vind ik daarbij dat een ieder daarin zijn/haar rol moet pakken. “Giving back”, iets terugdoen voor de samenleving in de vorm van een bijdrage kennisoverdracht, inzet/bijdrage aan sociaal maatschappelijke projecten etc

Wat vind je van de gelijkwaardige positie van vrouwen op dit moment? En zijn er nog zaken die aandacht vergen? Hoe staat het eigenlijk met onze emancipatie?

Wij zijn met vele emancipatiestrijders als Aletta Jacobs (recht op universitair onderwijs, vrouwenkiesrecht) Johanna Westerdijk, Suze Groeneweg etc rijk aan bewonderenswaardige voorlopers.
Echter zijn we er ondanks de grote strijdt die er is gevoerd om meer rechten voor vrouwen te verwerven nog steeds niet daar waar we moeten zijn.
Er zitten toch nog steeds te veel mannelijke politici in het parlement.
De ongelijke beloning van de vrouw mannen verdienen meer als de vrouw bij dezelfde functie en leeftijd en opleidingsniveau. `we hebben helaas nog steeds een vrouwenquota nodig om ervoor te zorgen dat er meer vrouwelijke bestuurders worden aangenomen.

En dan heb ik het nog niet eens over de positie van de mannen en vrouwen die de participatieladder nog moeten en/of aan het beklimmen zijn.
Het verschil is veel te groot. daar waar de een praat over participatie en zelfredzaamheid heeft de ander het over het glazen plafond.

Welke rol spelen mannen in het hele emancipatieproces volgens jou?

Emancipatie geldt evengoed voor mannen als voor de vrouwen. De emancipatie van de vrouw is niet af zonder de emancipatie van de man en andersom, de emancipatie van de man is niet af zonder de emancipatie van de vrouw. Wij hebben elkaar nodig in alle facetten van de samenleving en daarbij mag niemand achterblijven.

Wat is jouw blik op de wereld van vandaag?

Ik maak me enorm veel zorgen om de koers die wij nu varen, het is niet 5 voor twaalf maar naar mijn gevoel al 5 over twaalf.
De wereld heeft al te kampen met de gevaren waar wij decennia eerder voor werden gewaarschuwd. Klimaatverandering, de populatie van de dieren, de opwarming van de aarde, het ongestoord doorgaan met de uitputting van de aarde en alle bronnen, dat is enorm zorgwekkend.
Er is een serieuze en drastische wijziging nodig van de mindset van alle aardbewoners, we kunnen niet zo roekeloos omgaan met alles in de wereld wat een impact heeft op alles en het is hilarisch dat mensen pas bereid zijn te veranderen nu zij de schade dichterbij zien komen. Uitputting van alle bronnen.

Maar ook de roekeloosheid van de wereldleiders die denken zomaar een oorlog te kunnen beginnen ten koste van iedereen.
De geschiedenis heeft ons genoeg geleerd maar toch kunnen we bepaalde oorlogen helaas niet voorkomen.
Ik zie de toekomst met zorgen maar toch ook met hoop tegemoet.

Wat is jouw stip op de horizon? Heb je nog ambities en welke zijn dat?

Ik probeer realistisch te kijken en probeer mijn bijdrage te leveren daar waar ik kan aan een bewuste, betere samenleving. Ik probeer mijn eigen cirkel te verbeteren en mooier te maken. Ik probeer deze cirkel te vergroten door kennis door te geven mijn kennis en expertise te delen door het organiseren van evenementen en programma’s over actuele maatschappelijke thema’s.
Als iedereen dat nou in zijn eigen cirkel doet dan komen wij een heel eind ver, Mijn stip op de horizon is daarom zoveel mogelijk de bewustzijn vergroten en zodoende mijn bijdrage leveren aan de maatschappij.

Wil je andere vrouwen nog iets meegeven? Advies? Tips?

Ik wil andere vrouwen doorgeven dat echte verandering echt bij jezelf begint, daar waar een wil is is een weg. Begeef je onder mensen waarvan je iets kan leren, vergeet niet dat je het gemiddelde bent van de 5 mensen met wie je het meest omgaat.

Mogen anderen je volgen op jouw sociale media? En waar of onder welke naam kunnen zij je volgen?

Absoluut ik bent te vinden op LinkedIn onder het profiel Jale Celen. Ik heb ook een Facebookpagina waar ik al mijn activiteiten deel onder de naam van de stichting waar ik voorzitter van ben: Podium Juliana