Programma online debat zaterdag 6 maart 2021

 

14.00 Opening en Welkom door Vrouwen Kunnen Alles (VKA)
14.05 Iedereen stelt zich kort voor: VKA en politica’s

INDELING IN 4 BLOKKEN VOOR DEBAT OVER 4 THEMA’S

Bij de start van ieder blok krijgen alle partijen 2 minuten om aan te geven wat zij belangrijk vinden.
Daarna gaat het debat tussen steeds 2 partijen. Waarop gereageerd kan worden.
Publiek kan reageren via Facebook. Te zien via scherm de politica’s en VKA via ZOOM.

14.15 Eerste debat: MACHT & VROUWEN: invloed met impact (thema Internationale Vrouwendag)
STELLING: VROUWEN GAAN ANDERS OM MET MACHT EN INVLOED
Is er verschil tussen mannen en vrouwen in het bereiken van doelen
Wat willen deze politica’s bereiken in de Tweede Kamer (prioriteiten)
VVD, Partij voor de Dieren, Bij1

14.45 Tweede debat: GROEI VAN STEDEN: De groei/bouw van steden ligt vooral in handen van
projectontwikkelaars en bouwbedrijven; dat zijn meestal mannen
STELLING: ER MOETEN MEER VROUWELIJKE ONTWIKKELAARS KOMEN
Hoe moeten steden zich ontwikkelen wat betreft andere woonvormen, woningbouw, indeling
openbare ruimte, groen
ChristenUnie, 50Plus, CDA

15.15: Derde debat: KLIMAAT MAATREGELEN
STELLING: ER WORDT TE VEEL OP DE LANGE BAAN GESCHOVEN
Wat moet er op korte termijn en op de lange termijn worden gerealiseerd
D66, GroenLinks

15.45: Vierde debat: WERK/INKOMEN/GELIJKHEID/ARMOEDE
STELLING: INKOMENSONGELIJKHEID IS DE OORZAAK VAN ARMOEDE EN ACHTERSTAND
Hoe bereiken we meer inkomensgelijkheid en voorkomen we armoede en achterstand
SP, PvdA

TOT SLOT: Advies aan vrouwen die de politiek in willen.

 

Surf naar de website: https://vrouwenkunnenalles.nl/